Защо някои сурови горива са по-добри от други?

Може би си мислите, че отговорът на този въпрос е цената или мястото на добив и извличане на горивото. Но плътността и съдържанието на сяра в суровия нефт са два от най-важните фактори, които определят качеството му. Някои места произвеждат по-висококачествени сурови горива, които ще се продават на по-висока цена.

Как съдържанието и плътността на сярата влияят на качеството?

Колкото по-високо е съдържанието на сяра и колкото по-голяма е плътността, толкова по-ниско е качеството на суровия нефт. Горивото с по-лека плътност с ниско съдържание на сяра е с най-високо качество, което означава, че се продава за повече пари. Според специалистите в търговията и доставката на дизелово гориво от Дизелор, цените могат да варират значително в зависимост от разликите в качеството.

Съдържание на сяра

Промишлеността използва термините „сладко“ и „кисело“, за да опише количеството сяра в суровия нефт. Тези термини, свързани с храната, описват висококачествените видове като сладки и по-нискокачествени като кисели. Когато златотърсачите първо отваряха кладенци за производство, те опитваха стоката, за да проверят дали е сладка, горчива или гнила. Суровият нефт с по-високо съдържание на сяра е по-евтин поради няколко причини.

 

  • Този вид суров нефт е известен с това, че произвежда по-големи количества токсични емисии от други.
  • Той е с високо съдържание на сяра може да повреди рафинерийното оборудване, тъй като има по-висока степен на окисляване и корозия. Ако рафинерията не е оборудвана за обработка на кисел суров нефт, те в крайна сметка могат да похарчат твърде много за поддръжка и ремонт.
  • Суровият нефт с по-високо съдържание на сяра има по-малко въглеводороди. Тези компоненти позволяват изгарянето на гориво в двигателя. Това означава, че горивото с по-ниско качество ще бъде по-малко ефективно.

Плътност

Това се измерва с помощта на гравитацията на API (Американския петролен институт). Четирите категории плътност на суровия петрол са леки, средни, тежки и изключително тежки. Колкото по-тежък (плътен) е продуктът, толкова по-ниско качество е, защото не може да произвежда най-добрия газ и дизел.

Защо рафинериите трябва да избират най-висококачествения суров нефт?

Ако производителите могат да продават по-евтино масло, което работи, защо рафинерията би искала да плаща по-високи цени? Отговорът е ефективността, както за разходите, така и за производството. Дизелът и бензинът се произвеждат по-лесно с по-качествено масло и могат да се продават на по-високи цени. Освен това причинява по-малко щети на оборудването, което намалява и разходите за поддръжка.