счетоводство

Каква е ролята на професионалния счетоводител за фирмата ви?

Извършването на какъвто и да било тип стопанска дейност налага да бъдат извършвани съответните финансови осчетоводявания. Счетоводството на фирма или предприятие е част от административната дейност, която най-общо казано се грижи за това да се даде яснота относно това какви са приходите и разходите. На база конкретни цифри се установява дали фирмата работи на печалба или загуба. И докато при по-големите фирми има оформени административни отдели със счетоводители то при малкия и среден бизнес често се прибягва до външна услуга. Доста популярни са професионално счетоводни услуги в София, тъй като тук динамиката в различните бизнес сфери е на доста високо ниво и определено си струва да се инвестира в качествени и сигурни операции, които са определящи за анализа на състоянието на дадена фирма.

Защо да е външна услугата?

Предпочитанията към външните счетоводни услуги  се дължат преди всичко на това, че можете да инвестирате в професионално осчетоводяване. Компетентността на експертите е гарантирана, тъй като се касае за такъв тип услуги, които са насочени към компетентно водене на финансовата отчетност на фирмата. Има редица причини фирми от София да се възползват именно от такива счетоводни кантори. Типа услуги в случая се оказват наистина решаващи за това да:

 • Бъдете изрядни пред законодателя;
 • Да имате яснота по отношение на реалния паричен поток във фирмата ви;
 • Изготвя се индивидуален сметкоплан;
 • Получавате компетентни насоки относно новите промени в осчетоводяването;
 • Не е необходимо да плащате заплата и така да утежнявате разходите на фирмата си предвид по-добрата тарифа и оферта, която се предоставя от външната счетоводна фирма.

Значително по-добри условия представят финансовите къщи, специализирани да водят счетоводство на фирми с различно направление на работа. Независимо от това дали сте производител на мебели или продавате софтуерни продукти, земеделски производител или произвеждате ръчно направени вещи то най-добрата възможност да бъдете изрядни пред НАП и НОИ е именно използването на външни счетоводни услуги.

Удобства и възможности

Фирмата ви може да е регистрирана в Бургас, а основната ви дейност да е със седалище София. В никакъв случай това не се разглежда като ограничение по отношение на счетоводната отчетност, тъй като повечето финансови къщи в София предлагат и дистанционна комуникация с клиентите си. В ерата на технологиите не е необходимо да се изпращат документи на хартиен носител за да бъдат те заведени в програмата. Идеята на дигитализирането на този тип услуги е бизнеса да бъде оптимално улеснен от гледна точка на това да не бъде нарушен основния трудов процес.

Много са професионално ориентираните счетоводни къщи в София, които предлагат гъвкави условия за работа с контрагентите си. Пълен пакет от услуги можете да получите с оглед на спазване на финансовата политика на страната. Несъмнено си струва да се взимат под внимание всички онези фактори, които са пряко свързани с това да извършвате стопанската си дейност съобразно закона и да не се налага да попадате под ударите му с начисляване на различни санкции за неспазени срокове за подаване на съответните документи.

Накратко това, което е нужно да имате предвид при наемането на счетоводна кантора от София са следните неща:

 • Гарантирате си професионално обслужване;
 • Фирмата ви е изрядна през закона;
 • Разполагате с гъвкави и доста добри условия за водене на счетоводството на компанията ви;
 • Плащате доста разумна тарифа за месечно обслужване.

В зависимост от типа на дейността, броя на назначените служители и други специфични аспекти, които се отнасят до реалната ви дейност сега можете да разчитате на услуги, които са не само професионални, но и икономически изгодни.

Видове услуги

счетоводно обслужванеСчетоводната сфера е с изключително широк обхват на действие. Няма никакво значение какъв тип стопанска дейност с извършва за да бъде приложено съответното финансово отчитане. Перспективите, които стоят пред вас се отнасят до това, че безспорно можете да използвате пълния пакет от предоставени ви услуги. Има такива, които са тип основни, но не са малко клиентите, които опират и до по-специфични, които имат отношение към финансовото състояние на фирмата им.

Пакета от основни счетоводни дейности включва:

 • Консултиране по отношение на регистрация на фирми;
 • Съдействие по изготвянето на документите за регистрация;
 • Организиране на счетоводното отчитане според спецификата на дейността на фирмата;
 • Създаване на индивидуален план за действие относно завеждане на текущи месечни документи;
 • Хронологично осчетоводяване на стопански операции;
 • Завеждане на материални активи;
 • Изготвяне и подаван на справки по ЗДДС;
 • Инвентаризация на пасивите и активите;
 • Завеждане на материални запаси, вземания от клиенти и задължения към доставчици;
 • Начисляване на трудови възнаграждения;
 • Изготвян на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне н статистически отчети;
 • Изготвяне на документи, които се представят в Търговския регистър;
 • Извършване на представителство с електронен подпис и други.

Улеснете бизнеса си като се възползвате от професионалните услуги на счетоводна кантора Кей енд Джи файнанс София. Фирмата предлага дистанционна комуникация и обслужване на разумни цени.