земеделска земя

Кога е по-добре да се продава земеделска земя, отколкото да се стопанисва и управлява?

Управляването на наследствените ни имоти и възможностите да ни носят добри доходи е дейност, която не всеки може да извършва. Оказва се, че не са малко наследниците на земеделски земи, които на роднинска основа не могат да намерят някакво адекватно и разумно решение за стопанисване на имотите, които са наследили и в крайна сметка стигат до решение за тяхната продажба. Всъщност наистина това да влязат в графата за обяви земеделска земя продава е най-лесния вариант, но един разумен собственик би направил друго. В зависимост от характеристиките на самия имот би предприел действия, които на практика да му донесат повече пари.продава земеделска земя

За повечето предприемачи покупката на земя е свързана с дългосрочни инвестиции. Независимо дали ще я отдават под наем на местни фирми, които извършват земеделие или сами ще предприемат някакво земеделско начинание, всъщност това наистина се оказва възможно най-атрактивния вариант за управление и получаване на сравнително стабилни годишни доходи. Но ако човек има основателна причина да продава като някои от тях могат да бъдат свързани с неразбирателство и недобри отношения между роднините, които са унаследили земите, физическа невъзможност да стопанисва и управлява земеделските имоти, защото е извън страната, то определено продажбата е най-разумния вариант. Така, че е много относително дали се препоръчва да се продава или пък да се задължи земеделска земя, която сте получили като наследство от вашите предци.

И в двата варианта е естествено да търсите най-добрата цена за имотите си. Имайте предвид това, че има пазарна цена, която може да е твърде различна от тази, която вие желаете да получите. Това, че продавате и искате 1000 лева за декар, не означава, че ще има купувач, който да ви даде такава сума. Реално цената на земеделските имоти и това дали ще продадете максимално бързо и изгодно зависи до много голяма степен от нейните характеристики. Нормално е за земя, която е висока категория (от 1 до 4), плодородна, находяща се в равнинна местност, с площ над 10 декара да получите добра цена. Но ако площите са необработваеми, обозначени като ливади, пасища и с ниска категория, не биха били толкова доходоносни нито за вас нито за купувача, ако въобще имате такъв.

Покупко-продажбата на земеделска земя трябва да е добре обмислено решение. Не подценявайте възможностите, които може да ви предложи един такъв имот и в същото време ако не отговаря на критериите ви за добра инвестиция то по-добре е наистина да пристъпите към продажба, отколкото имотите да пустеят и да не се обработват.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.