индивидуален шофьорски курс

Индивидуален шофьорски курс – при какви обстоятелства е подходяща такава форма на обучение?

Ако и вие сте притиснати от времето, но пък имате огромното желание да вземете шофьорска книжка има и друго решение освен стандартното време за преминаване на такова обучение. повечето автшколи, които имат достатъчно опит дават възможност на курсистите си да запишат експресен, индивидуален шофьорски курс. Идеята на този модел е да се съкрати времето, за което по принцип се предлага услугата. Т.е при категория В ако стандартния период за преподаване на теория и практика е с продължителност три месеца, то с индивидуалната форма този период може да се съкрати на месец и половина или в зависимост от уменията на курсиста дори месец.шофьорски курс

Много е важно кандидатите за такова експресно обучение да са наясно, че тук има известни недостатъци. От гледна точка на това, че следва да се премине доста екстремно целия материал реално ако нямате някаква подготовка то със сигурност бихте се затруднили в усвояването му. Особено теоретичните казуси, които са по-сложни и заплетени изискват повече време за размисъл и осъзнаване. Когато курсиста е в групово обучение то при комуникация с останалите курсисти и инструктора наистина имат възможността по-лесно да овладеят материята отколкото ако разчитат на бързо преминаване през правилника. Допускането на грешки по време на изпита по теория при индивидуално обучаващите се наистина са по-често срещани затова ако все пак сте решили да се запишете на индивидуален шофьорски курс е добре да започнете по – отрано да се заемете с теоретичната си подготовка.

Имайте предвид, че при експресното обучение един опитен и отговорен инструктор няма да си позволи да спести от задължителните часове хорариум за вашето обучение. Когато се прави график за индивидуална форма всъщност обучаващия набляга на по-интензивното взимане на часове, а не на тяхното намаляване. Има хора, които например не могат да посетят теоретичния модул в определения за групата график поради това, че работят на смени и са с ограничени възможности за присъствие. Компромисите, които могат да направят инструкторите е да съставят индивидуален график, който да е удобен за курсиста. Естествено, тъй като може да се окаже извън работното време на автошколата то е напълно естествено тази индивидуална и експресна обучаваща дейност да бъде по-скъпа в сравнение с тази на груповия шофьорски курс.

Експресния, индивидуален шофьорски курс е добро решение за онези от вас, на които им предстои заминаване в чужбина, започване на нова работа, при която се изисква задължително шофьорска книжка, както и други подобни причини. Препоръчително е при търсене на автошкола, в която да се проведе тази форма на обучение да не търсите само намаляването на времето и съкращаването на срока, а качество и отговорност от страна а инструктора.