заем без доказване на доходи

Бърз кредит без доказване на доход – основни характеристики

Една от основните причини, поради която не малко клиенти се отказват от ползването на кредитни услуги е доказването на доходи. Логично е кредитора ви да се нуждае от някакъв вид гаранции за това, че ще проявите отговорност и наистина ще изпълните задълженията си, но пък как да докажете това при положение, че не сте наети в трудово правоотношение. И ето, че идеята да вземете паричен заем се оказва неизпълнима особено при банковите продукти. Но в новия технологично усъвършенстван свят клиентите могат да се възползват от друг вид услуга, която се предоставя за ползване без да се изисква обезпечение във вид на месечни регулярни доходи. Идеята е наистина да се възползват повече клиенти и трудовия договор в случая не играе никаква решаваща роля при одобрението на кандидатите.заем без доходи

В много от компаниите предоставящи такива услуги е известен като бърз кредит без доказване на доход. Самата подредба на термините означава, че тук не е нужно да бъдете в трудово правоотношение, което да гарантира, че ще бъдете одобрени и ще получите желаната сума пари. Безспорни са положителните страни на тези заеми, но от гледна точка на недостатъци също е добре да се информирате добре. Ако трябва да направим списък с плюсовете и минусите на бързите заеми без доказване на доходи то те ще изглеждат ориентировъчно по този начин:

Предимства –  бърдо кандидатстване в онлайн платформа на фирма за спешни заеми; моментално одобрение или отхвърляне на молбата; постъпване на парите по сметката ви буквално за минути; без излишни документи и обезпечение, което да представите при кандидатстване; не чакате по опашки; не представяте служебна бележка за доходите, които реално получавате; сами избирате погасителния план, както и други детайли, които са определящи за клиентите, спешно нуждаещи се от заем.

Недостатъци – въпреки изброените по-горе положителни насоки за ползването на заем има е някои отрицателни стойности, които потребителите подценяват. Все пак става въпрос за сравнително рисков заем, при който не се изисква доказване на доходи. Именно от тук идва и тенденцията за това максималния размер на заема, за който ще кандидатствате да бъде в периметър до около 3000 лева, в зависимост от политиката на фирмата за бързи заеми. Другата вероятна причина да се откажете от подобно предизвикателство е и краткия погасителен срок. Но ако пък човек успее добре да си направи сметката то една такава краткосрочна финансова помощ определено би била практична при разрешаването на някакви битови или друг тип парични кризисни ситуации. На трето място към недостатъците ще добавим по-високите лихви в сравнение с банковите заеми. Ако успеете обаче да заложите на един по-разумен пан за погасяване то това може да се регулира съобразно желанието ви за плащане на такси и лихви, които да не утежняват прекалено взетия кредит. С две думи ползването на услугата бърз кредит без доказване на доход може да бъде разумно решени за финансовите ви проблеми особено ако успеете да подредите нещата така, че се обърнат в правилната положителна посока.

Лесно е да се кандидатства за бърз кредит без доказване на доход и се оказва много приемливо решение за хора, които нямат време за губене поради това, че са притиснати от редица обстоятелства. Останали без постоянни доходи, нуждаещи се от свежи пари за инвестиции в свой бизнес или пък просто за покриване на дълго отлагани разходи – все познати и напълно реални проблеми, които се нуждаят от бързо разрешаване. И за да не разчитате на приятелска или роднинска помощ то ето, че днес имате шанс без да губите време да кандидатствате онлайн за бърз кредит без доказване на доход в утвърдена и с висок имидж компания. Потърсете CreDirect и кандидатствайте за бърз заем без да е нужно да доказвате своето моментно финансово състояние с трудов договор или друг вид обезпечение.